Samen aan de slag voor minder laaggeletterdheid

Samen aan de slag voor minder laaggeletterdheid

8 augustus 2021

 

In 2024 hebben minder inwoners moeite met lezen en schrijven. Dat is één van de doelen van het regioplan Laaggeletterdheid 2021-2024. De gemeente Zoetermeer ondertekende de hernieuwde samenwerkingsovereenkomst met de regiogemeenten Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Wassenaar en Voorschoten.

Ongeveer 12 procent van de inwoners van Zoetermeer heeft moeite met lezen, schrijven of rekenen. Wethouder Iedema Onderwijs): ‘Laaggeletterdheid kan leiden tot gedragsproblemen, een slechtere gezondheid en een moeilijke arbeidspositie. Daarom is het belangrijk om laaggeletterdheid aan te pakken en te voorkomen dat kinderen en jongeren een achterstand op lopen.’

In Zoetermeer zijn er al verschillende activiteiten voor het verbeteren van lees-, schrijf- en spreekvaardigheid en het verbeteren van digitale vaardigheden. Partners waaronder DigiTaalhuis Zoetermeer, Piëzo Zoetermeer en het Roc Mondriaan bieden activiteiten variëren van laagdrempelige activiteiten, zoals (digi)taalcafé’s, leeskringen en inloopspreekuren, tot meer formele taalcursussen. Er worden taallessen aangeboden, maar ook zijn er taalmaatjes en taalspreekuren. ‘Door regionaal samen te werken, kunnen we dit aanbod verder uitbreiden. Zo zorgen we ervoor dat er voor iedere doelgroep die te maken heeft met een vorm van laaggeletterdheid een passend aanbod in de regio is.’, vervolgt de wethouder.

Regioplan Zuid-Holland centraal
Begin 2021 stelden de gemeenten het regioplan laaggeletterdheid 2021-2024 voor de regio Zuid-Holland Centraal vast. Hierin staan duidelijke ambities en doelen, zoals samenwerken aan een passend aanbod voor alle doelgroepen en een groter bereik van de activiteiten. In de samenwerkingsoverkomst hebben de gemeenten nu vastgelegd hoe de samenwerking, de rolverdeling en de verantwoordelijkheden tussen de gemeenten zijn georganiseerd bij de uitvoering van het regioplan.


Naar bron gaan