Er komen zestig tot tachtig tijdelijke sociale huurwoningen aan de Ruimtebaan

Er komen zestig tot tachtig tijdelijke sociale huurwoningen aan de Ruimtebaan

20 december 2021

Het gaat om flexwoningen die 15 jaar blijven staan. De maximale huurtermijn is 2 jaar. De bouw staat gepland in 2023. Hiermee hoopt de gemeente wat meer ruimte te maken in de krappe woonmarkt
Flexwonen aan de Ruimtebaan

De gemeente wil in samenwerking met woningcorporatie Vidomes zestig tot tachtig tijdelijke sociale huurwoningen realiseren aan de Ruimtebaan, op het terrein van het voormalige baggerdepot. Zij ondertekenen hiervoor binnenkort de intentieovereenkomst.

Met dit project doet de gemeente ervaring op met het thema flexwonen. “Door het woningtekort wachten veel inwoners op een woning. Met flexwonen creëren we een (tijdelijke) flexibele schil op de woningmarkt, specifiek bedoeld voor mensen die snel een woning nodig hebben”, licht wethouder Paalvast (Wonen) toe. De planning is dat de bouw van de flexwoningen in 2023 start. De woningen blijven maximaal 15 jaar staan en huurders kunnen er voor twee jaar tijdelijk wonen.

Doelgroepen
De gemeente zoekt naar woonconcepten die bruikbaar zijn voor meerdere doelgroepen. De gemeente en Vidomes denken aan verschillende sociale huurgroepen die voor de woningen in aanmerking kunnen komen, zoals jongeren, statushouders, kwetsbare groepen met een begeleidingsvraag en anderen die tijdelijke woonruimte zoeken. Een mix van verschillende groepen draagt bij aan integratie, saamhorigheid en de zelfredzaamheid van bewoners.

Haalbaarheid
De gemeenteraad had verzocht tot het realiseren van flexwonen. Dit project is het eerste resultaat. De aankomende periode wordt onderzocht of het plan vanuit een ruimtelijk, financieel en maatschappelijk perspectief haalbaar is. Op basis daarvan volgt een raadsvoorstel over de financiën en de ruimtelijke uitgangspunten.

Betrekken omwonenden
Bewoners die grenzen aan het terrein worden over de plannen geïnformeerd en hierbij betrokken. In het eerste kwartaal van volgend jaar wordt hiervoor een bewonersavond georganiseerd.